Holacracy

The traditional hierarchy is reaching its limits, but “flat management” alternatives lack the rigor needed to run a business effectively. Holacracy is a third-way: it brings structure and discipline to a peer-to-peer workplace.

Źródło: Holacracy

Reklamy

Dzień dobry! Zapraszam do współpracy

Ciekawą definicję facylitacji ukuł w swojej książce „The Skilled Facilitator” Roger Schwarz. W jego ujęciu to proces, w którym osoba zaakceptowana przez wszystkich członków grupy, niezależna i neutralna w stosunku do niej oraz nieposiadająca prawa podejmowania decyzji, diagnozuje i prowadzi proces pracy grupy, tak aby:

„pomóc grupie zidentyfikować i rozwiązywać problemy,wspierać procesy podejmowania wartościowych decyzji,podnieść efektywność pracy grupy i każdego jej członka”.

Na tym koncentruję się w swojej pracy.

Oferuję specjalistyczną usługę dedykowaną dla biznesu, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, polegającą na przeprowadzeniu sesji grupowej mającej zrealizować określony cel.

Facylitować można spotkania, proces wypracowywania pomysłów lub rozwiązań, spotkania grup o różnym charakterze, działania w projekcie czy wdrażanie strategicznego myślenia w organizacjach. Bardzo dobrze facylitacja spełnia się we wszelkich spotkaniach o charakterze partycypacyjnym w organizacjach oraz w instytucjach publicznych.

Zapraszam do współpracy!

a.rozkosz@hotmail.com

tel. 667 098 813

 

Kotter’s 8-Step Change Model – Implementing Change Powerfully and Successfully

Jedyną stałą we wszechświecie jest zmiana, warto pomyśleć o tym jak skutecznie się z nią rozprawić w swojej organizacji czy w projekcie. Co na ten temat pisze guru zarządzania zmianą John Kotter?

Polecam poniższy artykuł

Kotter’s 8-Step Change Model – Implementing Change Powerfully and Successfully.

Co zrobić aby nie zderzyć się z górą lodową, czyli co robi facylitator/ facylitatorka ?

Jak słusznie intuicyjnie można zauważyć, góra lodowa to coś widzialnego oraz niewidzialnego. Ta użyteczna metafora może być z powodzeniem używana zarówno w psychologii jak i w działaniach o charakterze biznesowym czy projektowym.

Zbliżając się do góry lodowej widzimy, że ma ona swoją część odkrytą i widoczną oraz część niewidoczną. Odnosząc to do działania organizacji: część odkryta są to wszystkie działania które są jasne , przewidywalne, określone. Są to wszystkie wartości, którym hołduje organizacja i jej pracownicy, ich sposób komunikowania się z otoczeniem , z klientami, czyli wszelkie ustalone i zdefiniowane standardy działania. Część ukryta to różne postawy, wzorce zachowań, reakcje, indywidualne oczekiwania osób zaangażowanych w organizacji . W momencie rozpoczynania działań projektowych, czy wprowadzania zmian często dochodzi do ujawniania różnych zachowań, które mogą utrudniać realizację procesu biznesowego oraz dobrą współpracę. Wtedy z pomocą może przyjść facylitator. Jego zadaniem jest ułatwienie przeprowadzenia procesu.

Czasem świetne projekty czy dobrze zaplanowane zmiany potrzebują małych Rzeczy, te małe Rzeczy to małe modyfikacje, a tymi małymi modyfikacjami w działaniu jest dobrze przeprowadzona facylitacja procesu.
Facylitacja (ang. facilitation, z fr. faciliter ‘ułatwiać’, z łac. facilis ‘łatwy’) to wzajemna stymulacja zachowań członków grupy
Facylitator/-ka to osoba, która obserwuje, pobudza i wspiera grupę w dochodzeniu do celu. Jest odpowiedzialna za przebieg spotkania lub pracy grupowej. Dysponując odpowiednimi narzędziami i technikami powoduje, ze działanie, zmiana, projekt jest sprawnie realizowany. Facylitator, to ktoś kto bezstronnie podchodzi do swoich działań, po to aby w wyniku przeprowadzonej diagnozy zastosować dobre i efektywne rozwiązania. Nie jest specjalistą w dziedzinie, której proces przyszło mu usprawnić, jest specjalistą do spraw ułatwiania zachodzenia zmian.

„Uczyń wszystko tak proste jak tylko się da- lecz nie prostsze”

Albert Einstein