Dzień dobry! Zapraszam do współpracy

Ciekawą definicję facylitacji ukuł w swojej książce „The Skilled Facilitator” Roger Schwarz. W jego ujęciu to proces, w którym osoba zaakceptowana przez wszystkich członków grupy, niezależna i neutralna w stosunku do niej oraz nieposiadająca prawa podejmowania decyzji, diagnozuje i prowadzi proces pracy grupy, tak aby:

„pomóc grupie zidentyfikować i rozwiązywać problemy,wspierać procesy podejmowania wartościowych decyzji,podnieść efektywność pracy grupy i każdego jej członka”.

Na tym koncentruję się w swojej pracy.

Oferuję specjalistyczną usługę dedykowaną dla biznesu, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, polegającą na przeprowadzeniu sesji grupowej mającej zrealizować określony cel.

Facylitować można spotkania, proces wypracowywania pomysłów lub rozwiązań, spotkania grup o różnym charakterze, działania w projekcie czy wdrażanie strategicznego myślenia w organizacjach. Bardzo dobrze facylitacja spełnia się we wszelkich spotkaniach o charakterze partycypacyjnym w organizacjach oraz w instytucjach publicznych.

Zapraszam do współpracy!

a.rozkosz@hotmail.com

tel. 667 098 813

 

Reklamy

O tym kim jestem i jak pracuję

Nazywam się Anna Rozkosz.

Pracuję jako trenerka, facylitatorka oraz coach.

Jako trenerka prowadzę szkolenia z zakresu zarządzania przez wartości, zarządzania zmianą, różnorodnością oraz budowania kultury organizacyjnej, prowadzę również szkolenia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, kompetencji międzykulturowych oraz zarządzania wiedzą w organizacji

Jako facylitatorka usprawniam procesy działania w projektach oraz w organizacjach, poprzez facylitowanie (ułatwianie) opracowywania nowych strategii, wyznaczanie misji, usprawnianie komunikacji interpersonalnej w tym również w rozwiązywaniu konfliktów, tworzeniu nowych pomysłów i rozwiązań oraz w przeprowadzaniu organizacji przez zmiany.

Jestem specjalistką w zakresie wpływu społecznego, motywacji, zarządzania stresem, inteligencji emocjonalnej oraz pracy z oddechem i z ciałem.

Pracuję również jako konsultantka ds zrównoważonego rozwoju organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu i praw człowieka

Pracuję również jako  trenerka edukacji ekologicznej, obywatelskiej, globalnej oraz kulturowej. Więcej informacji można znaleźć tutaj http://www.edukacjaintegralna.wordpress.com

 

 

Źródło zdjęcia
<a href="https://www.flickr.com/photos/fredonelitch/6462731251" title="more power - 2011 by fred one litch, on Flickr"><img src="https://farm8.staticflickr.com/7159/6462731251_ca7e897f1e.jpg" width="319" height="500" alt="more power - 2011"></a>