Odnośnik

Nowe podejście w zarządzaniu- HOLOKRACJA

http://www.holacracy.org/

Doskonale sprawdza się w facylitowaniu zespołów

Reklamy