Dzień dobry! Zapraszam do współpracy

Ciekawą definicję facylitacji ukuł w swojej książce „The Skilled Facilitator” Roger Schwarz. W jego ujęciu to proces, w którym osoba zaakceptowana przez wszystkich członków grupy, niezależna i neutralna w stosunku do niej oraz nieposiadająca prawa podejmowania decyzji, diagnozuje i prowadzi proces pracy grupy, tak aby:

„pomóc grupie zidentyfikować i rozwiązywać problemy,wspierać procesy podejmowania wartościowych decyzji,podnieść efektywność pracy grupy i każdego jej członka”.

Na tym koncentruję się w swojej pracy.

Oferuję specjalistyczną usługę dedykowaną dla biznesu, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, polegającą na przeprowadzeniu sesji grupowej mającej zrealizować określony cel.

Facylitować można spotkania, proces wypracowywania pomysłów lub rozwiązań, spotkania grup o różnym charakterze, działania w projekcie czy wdrażanie strategicznego myślenia w organizacjach. Bardzo dobrze facylitacja spełnia się we wszelkich spotkaniach o charakterze partycypacyjnym w organizacjach oraz w instytucjach publicznych.

Zapraszam do współpracy!

a.rozkosz@hotmail.com

tel. 667 098 813

 

Reklamy